Cung cấp hỗ trợ khách hàng tối ưu là tính năng được yêu cầu nhiều nhất của SMS marketing. Chỉ cần nhìn vào biểu đồ dưới đây! Hầu hết mọi câu trả lời đều liên quan đến hỗ trợ khách hàng.

Vận dụng các xu hướng sms marketing vào thực tiễn:

  • Nhắc khách hàng của bạn về các cuộc hẹn, trạng thái giao hàng hoặc xác nhận.
  • Quảng cáo các ưu đãi trong thời gian giới hạn
  • Chúc khách hàng sinh nhật vui vẻ hoặc cung cấp voucher độc quyền
  • Nắm bắt doanh số giỏ hàng bị bỏ rơi
  • Giá ưu đãi riêng cho khách hàng thân thiết (VIP) hoặc danh sách quà tặng của bạn.

Our partner

Over 13,000,000 Internet Applications and APIs.

Our 24/24 support team

“It showed that I was important and hard-working above others, that I do an outstanding job.”.

MR. LE TIEN HUNG

Bussiness Director

MR. QUANG MANH

Bussiness Director

MS. DO THI CAM

Bussiness Director

MS. THAM

Bussiness Director

MS. NG PHUONG

Bussiness Director

MS. BUI THUY

Bussiness Director