Tuy nhiên, không phải cứ áp dụng là sẽ thu được hiệu quả ngay. Theo đó, muốn có được kết quả tốt, doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề sau:

Chuẩn bị kỹ càng về mặt nội dung, thông điệp muốn truyền tải tới khách hàng.

Kết hợp SMS Marketing với các hình thức quảng cáo khác chứ không thực hiện một cách đơn lẻ.

Lưu ý về CTA để tăng tỷ lệ chuyển đổi.

Lựa chọn kênh kết nối, điều hướng phù hợp với từng khách hàng để đạt hiệu quả tốt nhất.

Không sử dụng các ngôn từ gây sốc, phản cảm để nhanh chóng gây chú ý với khách hàng.
 

Our partner

Over 13,000,000 Internet Applications and APIs.

Our 24/24 support team

“It showed that I was important and hard-working above others, that I do an outstanding job.”.

MR. LE TIEN HUNG

Bussiness Director

MR. QUANG MANH

Bussiness Director

MS. DO THI CAM

Bussiness Director

MS. THAM

Bussiness Director

MS. NG PHUONG

Bussiness Director

MS. BUI THUY

Bussiness Director