Một tin nhắn tới đúng thời điểm có thể tạo ra nhu cầu về sản phẩm hoặc dịch vụ mà một công ty cung cấp. Đặc biệt, nếu nó đến từ thương hiệu người tiêu dùng thường xuyên mua sắm. Họ sẽ muốn biết ngay về chương trình khuyến mãi sắp diễn ra.

Đối với các chiến dịch giảm giá nhạy cảm về thời gian, SMS là một lựa chọn hiển nhiên. Điển hình như Flash Sale. Thông thường, tin nhắn văn bản được đọc trong vòng 3 giây sau khi gửi đến. Điều này khiến cho hầu hết các chương trình giảm giá chớp nhoáng đều sẽ dùng sms marketing để kết nối khách hàng.

Our partner

Over 13,000,000 Internet Applications and APIs.

Our 24/24 support team

“It showed that I was important and hard-working above others, that I do an outstanding job.”.

MR. LE TIEN HUNG

Bussiness Director

MR. QUANG MANH

Bussiness Director

MS. DO THI CAM

Bussiness Director

MS. THAM

Bussiness Director

MS. NG PHUONG

Bussiness Director

MS. BUI THUY

Bussiness Director