Các doanh nghiệp thương mại điện tử ngày càng tập trung hơn cho việc tạo ra lưu lượng truy cập. Mục đích nhằm xây dựng quyền hạn cho miền web, tăng sự cạnh tranh trong không gian thương mại trực tuyến.

Điện thoại thông minh chiếm gần 70% tổng số lượt truy cập website ngành bán lẻ. Và SMS Marketing sẽ trở thành công cụ hỗ trợ mạnh mẽ nếu được áp dụng đúng cách.

Cách làm ở đây rất đơn giản. Bạn chỉ cần thêm miền website vào nội dung tin nhắn. Hầu hết người dùng hiện nay đều sở hữu điện thoại thông minh. Chỉ cần có mạng di động hoặc wifi, họ sẽ dễ dàng điều hướng tới trang đích của bạn.

Our partner

Over 13,000,000 Internet Applications and APIs.

Our 24/24 support team

“It showed that I was important and hard-working above others, that I do an outstanding job.”.

MR. LE TIEN HUNG

Bussiness Director

MR. QUANG MANH

Bussiness Director

MS. DO THI CAM

Bussiness Director

MS. THAM

Bussiness Director

MS. NG PHUONG

Bussiness Director

MS. BUI THUY

Bussiness Director