Các nhà tiếp thị B2B đã chậm hơn trong việc áp dụng xu hướng trong các chiến dịch sms marketing của họ so với các công ty B2C. Nhưng sự phổ biến của SMS cũng áp dụng cho các cá nhân làm việc trong lĩnh vực B2B.

Các chiến dịch SMS Marketing B2B thành công thường bắt đầu bằng cách tạo kết nối và cung cấp giá trị. Ví dụ một số phương pháp tiếp thị tin nhắn thường gặp:

  • Liên lạc cập nhật đơn hàng và hậu cần: Giúp người nhận biết được thông báo về trạng thái đơn hàng và thời gian giao hàng dự kiến.
  • Gửi các bản cập nhật sản phẩm và dịch vụ.
  • Tạo khách hàng tiềm năng. Nuôi dưỡng mối quan hệ với các chiến dịch sms marketing cá nhân hóa giúp giữ chân khách hàng tiềm năng.
  • Thu thập phản hồi của khách hàng. Nhận phản hồi kịp thời về các sản phẩm và dịch vụ giúp cải thiện dịch vụ của công ty.

Our partner

Over 13,000,000 Internet Applications and APIs.

Our 24/24 support team

“It showed that I was important and hard-working above others, that I do an outstanding job.”.

MR. LE TIEN HUNG

Bussiness Director

MR. QUANG MANH

Bussiness Director

MS. DO THI CAM

Bussiness Director

MS. THAM

Bussiness Director

MS. NG PHUONG

Bussiness Director

MS. BUI THUY

Bussiness Director