Bạn cũng có thể tham khảo những công cụ quảng cáo hữu hiệu như CONEK . Đây là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phát triển phần mềm gửi tin nhắn tại Việt Nam. 

Kết hợp hệ thống hạ tầng các mạng viễn thông Việt Nam và nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin tiên tiến và bảo mật cao, CONEK không ngừng nghiên cứu và phát triển các sản phẩm đặc thù phù hợp với các nhu cầu riêng trong môi trường doanh nghiệp.

Our partner

Over 13,000,000 Internet Applications and APIs.

Our 24/24 support team

“It showed that I was important and hard-working above others, that I do an outstanding job.”.

MR. LE TIEN HUNG

Bussiness Director

MR. QUANG MANH

Bussiness Director

MS. DO THI CAM

Bussiness Director

MS. THAM

Bussiness Director

MS. NG PHUONG

Bussiness Director

MS. BUI THUY

Bussiness Director