Người tiêu dùng không muốn tải quá nhiều ứng dụng về thiết bị của họ. Trong thực tế, họ thường xuyên dọn dẹp và loại bỏ những thứ không dùng thường xuyên. Tuy nhiên, thái độ của họ đối với tin nhắn văn bản vẫn luôn thể hiện tích cực. SMS Marketing là kênh tiếp thị tới điện thoại di động trực tiếp phù hợp nhất hiện nay.

SMS Marketing thành công không chỉ dựa trên quan điểm chủ quan của các nhà tiếp thị. Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng 75% khách hàng muốn nhận được thông điệp quảng cáo phù hợp qua tin nhắn.

Thiết bị di động vượt qua tất cả các thiết bị điện tử khác, đó là một cơ hội rất lớn. Các thương hiệu có thể tạo các chiến dịch SMS để thúc đẩy thỏa thuận, cung cấp và chia sẻ tin tức quan trọng.

Our partner

Over 13,000,000 Internet Applications and APIs.

Our 24/24 support team

“It showed that I was important and hard-working above others, that I do an outstanding job.”.

MR. LE TIEN HUNG

Bussiness Director

MR. QUANG MANH

Bussiness Director

MS. DO THI CAM

Bussiness Director

MS. THAM

Bussiness Director

MS. NG PHUONG

Bussiness Director

MS. BUI THUY

Bussiness Director