SMS rất hữu ích trong nhiệm vụ tiếp thị, nhưng tin nhắn di động không chỉ dừng chân tại đây. Nó còn mở rộng lợi ích cho nhiều công việc khác trong nội bộ doanh nghiệp. Ví dụ:

  • Gửi thông báo lương cho nhân viên.
  • Cập nhật, thông báo lịch sự kiện sắp diễn ra.

Bắt kịp xu hướng SMS Marketing là cách tận dụng nhiều ứng dụng của nó cho kết quả thực tiễn tối ưu.

Our partner

Over 13,000,000 Internet Applications and APIs.

Our 24/24 support team

“It showed that I was important and hard-working above others, that I do an outstanding job.”.

MR. LE TIEN HUNG

Bussiness Director

MR. QUANG MANH

Bussiness Director

MS. DO THI CAM

Bussiness Director

MS. THAM

Bussiness Director

MS. NG PHUONG

Bussiness Director

MS. BUI THUY

Bussiness Director