90% tin nhắn văn bản gửi đến được đọc trong vòng 30 phút. Tỷ lệ mở, tỷ lệ chuyển đổi cao.

Theo báo cáo của Business2community.com, tỷ lệ phản hồi tin nhắn SMS Marketing là 209%. Con số này cao hơn so với Facebook, email và gọi điện thoại. Rõ ràng, gửi tin nhắn văn bản có thể giúp thương hiệu thúc đẩy bán hàng.

Tăng trưởng qua các chương trình khuyến mãi, SMS tự hào có tỷ lệ chuyển đổi gần 14%. Nó nhanh chóng trở thành một trong những chiến lược tiếp thị phổ biến nhất để tạo doanh thu.

Ngoài các chính sách giảm giá, nhà tiếp thị nên khai thác sms marketing bằng cách kết hợp với các ưu đãi từ bỏ giỏ hàng, chương trình VIP và chương trình dành cho khách hàng trung thành.

Our partner

Over 13,000,000 Internet Applications and APIs.

Our 24/24 support team

“It showed that I was important and hard-working above others, that I do an outstanding job.”.

MR. LE TIEN HUNG

Bussiness Director

MR. QUANG MANH

Bussiness Director

MS. DO THI CAM

Bussiness Director

MS. THAM

Bussiness Director

MS. NG PHUONG

Bussiness Director

MS. BUI THUY

Bussiness Director