Người tiêu dùng mong đợi phản hồi nhanh chóng và chính xác cho các thắc mắc của họ. Và họ không ngại chia sẻ trải nghiệm tiêu cực của mình trên mạng xã hội.

Các nghiên cứu cho thấy hơn 50% người dùng thích nhắn tin cho dịch vụ khách hàng hơn gọi điện thoại.

SMS có thể hỗ trợ nhiều chức năng dịch vụ khách hàng, chẳng hạn như:

  • Gửi xác nhận đơn hàng và biên lai thanh toán
  • Cung cấp thông tin theo dõi giao hàng
  • Gửi lời nhắc cuộc hẹn và lên lịch lại cuộc hẹn
  • Yêu cầu phản hồi về sản phẩm và dịch vụ

Nhắn tin với bộ phận hỗ trợ khách hàng cho phép khách hàng có thể giải quyết các vấn đề nhanh chóng. Thời gian giải quyết ngắn hơn khuyến khích sự tin tưởng của người dùng và thúc đẩy lợi nhuận.

Our partner

Over 13,000,000 Internet Applications and APIs.

Our 24/24 support team

“It showed that I was important and hard-working above others, that I do an outstanding job.”.

MR. LE TIEN HUNG

Bussiness Director

MR. QUANG MANH

Bussiness Director

MS. DO THI CAM

Bussiness Director

MS. THAM

Bussiness Director

MS. NG PHUONG

Bussiness Director

MS. BUI THUY

Bussiness Director