Gửi tin nhắn để nhắc nhở khách hàng rằng hóa đơn sắp đến hạn làm tăng cơ hội được thanh toán đúng hạn. Hiện nay, chung cư, khu đô thị đã phát triển rộng khắp toàn quốc. Nhiều ban quản lý tòa nhà đã bắt đầu áp dụng phần mềm gửi tin nhắn sms tự động để cập nhật hóa đơn tới từng chủ căn hộ mỗi tháng.

 

Our partner

Over 13,000,000 Internet Applications and APIs.

Our 24/24 support team

“It showed that I was important and hard-working above others, that I do an outstanding job.”.

MR. LE TIEN HUNG

Bussiness Director

MR. QUANG MANH

Bussiness Director

MS. DO THI CAM

Bussiness Director

MS. THAM

Bussiness Director

MS. NG PHUONG

Bussiness Director

MS. BUI THUY

Bussiness Director