FLASH SMS

Flash SMS được gửi trực tiếp đến màn hình chủ của điện thoại, hiển thị ngay lập tức toàn bộ nội dung tin nhắn, cho phép người dùng đọc và tương tác ngay lập tức trên màn hình mà không cần mở hộp thư.


Flash SMS có tính tiếp cận rất cao. Tin được gửi đến khi xác nhận khách hàng đang ở trạng thái hoạt động trên màn hình điện thoại như: sử dụng 3g, nạp tiền, nhắn tin, kết thúc cuộc gọi, kiểm tra tin tài khoản, thao tác khác

Tin nhắn Flash

Một tin nhắn Flash là một loại SMS xuất hiện trực tiếp trên màn hình chính mà không có sự tương tác của người dùng và không được lưu trữ tự động trong hộp thư đến. Nó có thể hữu ích trong các trường hợp bảo mật như gửi mật khẩu một lần

CÁC NỘI DUNG PHÙ HỢP SỬ DỤNG FLASH SMS

  • Truyền thông - tiếp thị

  • Chúc mừng

  • Thông báo chỉ số biến động

  • Nhắc nhở

  • Các lĩnh vực khác

Our partner

Over 13,000,000 Internet Applications and APIs.

Our 24/24 support team

“It showed that I was important and hard-working above others, that I do an outstanding job.”.

MR. LE TIEN HUNG

Bussiness Director

MR. QUANG MANH

Bussiness Director

MS. DO THI CAM

Bussiness Director

MS. THAM

Bussiness Director

MS. NG PHUONG

Bussiness Director

MS. BUI THUY

Bussiness Director