• Là giải pháp tạo một kênh giao tiếp giữa Nhà Trường và Phụ Huynh, Sổ liên lạc di động nhằm mang lại lợi ích cho cả nhà trường, phụ huynh thay thế cho Sổ liên lạc truyền thồng bằng việc nhắn tin vào số di động của phụ huynh.
  • Với sổ liên lạc này nhà trường có thể thông báo nhanh chóng các kết quả học tập, rèn luyện của học sinh cũng như việc thay đổi lịch học, tình trạng sức khoẻ, sự có mặt và thái độ tham gia của con em mình trong những giờ học đến Phụ huynh nhanh nhất - Hiệu quả nhất - Chi phí thấp nhất.
  • Năm 2013, Phần mềm hệ thống Sổ Liên Lạc Điện Tử ONEEDU đã được Cục Bản Quyền tác giả cấp Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Quyền Tác Giả số 2421/2013/QTG.
  • ONEEDU là một trong các đơn vị triển khai hệ thống tin nhắn SLLĐT và là một trong ba đơn vị dứng đầu về lĩnh vực Sổ liên lạc điện tử. Là đơn vị đầu tiên áp dụng quy trình gửi tin nhắn thương hiệu BTD hàng ngày thông tin các em ở trường đến PHHS. Là cầu nối thân thiện giữa PHHS với các Giáo viên trong trường, tạo niềm tin vào việc gửi gắm con em mình học tập tại trường.

Our partner

Over 13,000,000 Internet Applications and APIs.

Our 24/24 support team

“It showed that I was important and hard-working above others, that I do an outstanding job.”.

MR. LE TIEN HUNG

Bussiness Director

MR. QUANG MANH

Bussiness Director

MS. DO THI CAM

Bussiness Director

MS. THAM

Bussiness Director

MS. NG PHUONG

Bussiness Director

MS. BUI THUY

Bussiness Director