Contact book

Ứng dụng sổ liên lạc (SLL) giúp phụ huynh tra cứu thông tin trong HBĐT của con mình.

Mỗi học sinh có một bộ Hồ sơ chứa thông tin về quá trình học tập của mình gọi là Học Bạ Điện Tử (HBĐT).

Để có thể tra cứu thông tin của học sinh, phụ huynh cần phải đăng ký sử dụng Sổ liên lạc điện tử (vnEdu) thông qua: giáo viên chủ nhiệm, nhà trường.

Sau khi đăng ký SLL, phụ huynh sẽ có thể cập nhật thông tin học tập của con mình thông qua nhiều phương tiện khác nhau:

  • SMS: Bố mẹ phải cung cấp số điện thoại di động để làm tài khoản và chính là số điện thoại nhận các bản tin SMS (MT) thông báo điểm số, điểm danh, lịch học...
  • TV: Có thể mở ứng dụng Sổ liên lạc trên MyTV để xem Học bạ điện tử của các con.
  • WEB: Tra cứu điểm của học sinh qua giao diện web tại địa chỉ ... bằng cách nhập vào mã số học sinh hoặc số điện thoại ở cột bên tay trái.
  • akakakaka

Our partner

Over 13,000,000 Internet Applications and APIs.

Our 24/24 support team

“It showed that I was important and hard-working above others, that I do an outstanding job.”.

MR. LE TIEN HUNG

Bussiness Director

MR. QUANG MANH

Bussiness Director

MS. DO THI CAM

Bussiness Director

MS. THAM

Bussiness Director

MS. NG PHUONG

Bussiness Director

MS. BUI THUY

Bussiness Director