About us

Công ty  Cổ phần Thương mại Công nghệ Thông tin Di động Conek được thành lập năm 2011, với hơn 10 năm hình thàn và phát triển, Conek đã có những sản phẩm và dịch vụ viễn thông dẫn đầu

 

 

Our partner

Over 13,000,000 Internet Applications and APIs.

Our 24/24 support team

“It showed that I was important and hard-working above others, that I do an outstanding job.”.

MR. LE TIEN HUNG

Bussiness Director

MR. QUANG MANH

Bussiness Director

MS. DO THI CAM

Bussiness Director

MS. THAM

Bussiness Director

MS. NG PHUONG

Bussiness Director

MS. BUI THUY

Bussiness Director